PRIMARIA COMUNEI COSULA

Judetul Botosani

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Cosulai are urmatoarea componenta:
 • Primar - Acatrinei Mircea - PSD
 • Viceprimar - Nechifor Elena - PSD
 • Consilieri:
  • Asurdoaei Petru - PRM
  • Chelaru Eugenia Elena - PNL
  • Zancanu Mihaela-Vasilica - APR PRO-EUROPA
  • Cobzariu Virgil - APR PRO-EUROPA
  • Cornaci Marius-Corneliu - PNL
  • Gologan Marin - PSD
  • Halangescu Romita - PSD
  • Marcu Aspazia - PSD
  • Murgu-Pislaru Daniela - PSD
  • Nechifor Elena - PSD
  • Turcuman Elena-Alexandra - PSD
  • Tarus Ionel - PNL
  • Tivilica Alexandru - PSD
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/31.01.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta + Anexe
» HCL nr. 2/31.01.2017 privind insusirea Raportului de la compartimentul asistenta sociala sem. II 2016
» HCL nr. 3/31.01.2017 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a se realiza de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2017
» HCL nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim. IV al anului 2016
» HCL nr. 52/28.04.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 6/31.01.2017 privind modificarea HCL nr. 57/28.12.2016
» HCL nr. 7/31.01.2017 privind aprobarea devizului actualizat pentru construirea caminului cultural din satul Cosula
» HCL nr. 75/28.07.2017 privind aprobarea decontarii cadrelor didactice
» HCL nr. 8/31.01.2017 privind aprobarea devizului actualizat pentru Construire scoala cu 6 sali de clasa, sat Cosula [...]
» HCL nr. 9/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Modernizare drum comunal DC 52 C in comuna Cosula"
» HCL nr. 10/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatile Cosula [...]"
» HCL nr. 11/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Infiintare sistem centralizat de canalizare si statie de epurare in loc. Cosula [...]"
» HCL nr. 12/31.01.2017 privind aprobarea devizului actualizat pentru realizarea proiectului "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula"
» HCL nr. 13/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Reabilitare consolidare si modernizare gradinita in sat Supitca comuna Cosula"
» HCL nr. 14/31.01.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obiectivul "Modernizarea iluminatului de pe teritoriul comunei Cosula"
» HCL nr. 15/31.01.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru achizitionarea unui buldoexcavator si a accesoriilor necesare pentru deszapezire si lucrarilor de intretienere a drumurilor
» HCL nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru modernizarea grupurilor sanitare de la scolile din satul Buda
» HCL nr. 17/31.01.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru achizitionarea de instrumente muzicale si costume populare [...]
» HCL nr. 18/31.01.2017 privind aprobarea asigurarii necesarului de carburant si lubrifiant pentru decolmatarea si reprofilarea albiilor
» HCL nr. 19/27.02.2017 privind insusirea Raportului de activitate al primarului pentru anul 2016
» HCL nr. 20/27.02.2017 privind insusirea Raportului anual privins starea economica, sociala si de mediu a comunei Cosula pe anul 2016
» HCL nr. 21/27.02.2017 privind insusirea Rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2016
» HCL nr. 22/27.02.2017 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 23/27.02.2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local COSULA in Adunarea Generala a Asociatilor [...]
» HCL nr. 24/27.02.2017 pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale [...]
» HCL nr. 25/27.02.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru infiintare drumuri colectoare paralele cu DN 28B
» HCL nr. 26/27.02.2017 privind schimbarea categoriei de folosinta a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al comunei Cosula
» HCL nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea devizului actualizat pentru realizarea proiectului "MODERNIZARE [...]"
» HCL nr. 28/27.02.2017 privind aprobarea documentatiei pentru inchirierea prin licitatie publica a pasunilor din patrimoniul privat al comunei Cosula
» HCL nr. 29/27.02.2017 privind aprobarea extinderii retelei de canalizare de pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 30/27.02.2016 privind aprobarea extinderii retelei de aductiune a apei de pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 31/27.02.2017 privind aprobarea devizului estimativ pentru investitia *Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Cosula [..]
» HCL nr. 32/27.02.2017 privind aprobarea achizitionarii unui utilaj specializat pentru serviciul de gospodarie comunala si drumuri
» HCL nr. 33/27.02.2017 cu privire la actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 34/27.02.2017 privind aprobarea aderarii Consiliului Local Cosula ca membru activ la Asociatia BUJORELUL din Cosula
» HCL nr. 35/27.02.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cosula
» HCL nr. 36/27.02.2017 privind aprobaera elaborarii si depunerea a doua cereri de finantare complementare in cadrul apelurilor de proiecte [...]
» HCL nr. 37/29.03.2017 privind insusirea Rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2016
» HCL nr. 38/29.03.2017 privind aprobarea bugetului pentru anul 2017
» HCL nr. 38/29.03.2017 partea 2
» HCL nr. 39/29.03.2017 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 40/29.03.2017 privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2017, LUNA CURATENIEI
» HCL nr. 41/29.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru investitia "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI" - 4,832 km
» HCL nr. 42/29.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru investitia "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI" - 12,035 km
» HCL nr. 43/29.03.2017 privind aprobarea devizului general si cofinantarea pentru investitia "MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE GRUPURI SANITARE [...]"
» HCL nr. 44/29.03.2017 privind aprobarea devizului general si cofinantarea pentru investitia "MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE GRUPURI SANITARE SI CENTRALA TERMICA LA SCOALA CU CLASELE I-IV PADURENI, COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI"
» HCL nr. 45/29.03.2015 privind aprobarea devizului general si cofinantarea pentru investitia "MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE GRUPURI SANITARE SI CENTRALA TERMICA LA SCOALA CU CLASELE I-IV BUDA, COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI"
» HCL nr. 46/29.03.2017 privind aprobarea estimativa a cofinantarii pentru investitia "MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI"
» HCL nr. 47/29.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru investitia "REABILITARE, CONSILIDARE SI MODERNIZARE GRADINITA IN SAT. SUPTICA, COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI"
» HCL nr. 48/29.03.2017 privind validarea alegerii Consiliului de Administratie al SC LOCAL SERVICII SRL Flaminzi
» HCL nr. 49/29.03.2017 privind modificarea HCL 23/2017
» HCL nr. 50/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, consolidare si modernizare gradinita in sat Supitca Comuna Cosula Judetul Botosani"
» HCL nr. 51/29.03.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitare, consolidare si modernizare gradinita in sat Supitca Comuna Cosula Judetul Botosani"
» HCL nr. 52/28.04.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 53/28.04.2017 privind insusirea Rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2016
» HCL nr. 54/28.04.2017 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim. I al anului 2017
» HCL nr. 55/28.04.2017 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 56/28.04.2017 privind aprobarea traseului extinderii retelei de aductiune a apei de pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 57/28.04.2017 privind aprobarea traseului extinderii retelei de canalizare de pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 58/28.04.2017 privind aprobarea revocarii HCL nr. 127/2015, HCL nr. 143/2015 si HCL nr. 29/2016
» HCL nr. 59/28.04.2017 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei COSULA"
» HCL nr. 60/28.04.2017 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cosula
» HCL nr. 61/28.04.2017 privind aprobarea schimbarii administratorului la SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL
» HCL nr. 62/28.04.2017 privind aprobarea imputernicirii primarului pentru semnarea contractului privind "Lucrari de mentenanta pentru iluminatul public stradal si iluminatul public ornamental din comuna Cosula, judetul Botosani"
» HCL nr. 63/18.05.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cosula
» HCL nr. 64/18.05.2017 privind dezmembrarea unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al Consiliului Local Cosula si trecerea acestora in domeniul public al comunei Cosula
» HCL nr. 65/31.05.2017 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 66/31.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 67/31.05.2017 privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri municipale [...]
» Anexa la HCL nr. 67
» HCL nr. 68/28.06.2017 privind incetarea unui mandat de consilier local si desemnarea supleantului
» HCL nr. 69/28.06.2017 privind aprobarea revocarii HCL nr. 26/2017
» HCL nr. 70/28.06.2017 privind aproabrea contractului privind "Lucrari de mentenanta pentru iluminatul public stradal si iluminatul public ornamental din [...]
» HCL nr. 71/28.06.2017 privind aprobarea suspendarii activitatii S.C. GOSPODARIA COMUNALA COSULA S.R.L
» HCL nr. 72/28.06.2017 privind modificarea HCL 48/2017 privind validarea alegerii Consiliului de Administratie al SC LOCAL SERVICII SRL Flaminzi
» HCL nr. 73/28.06.2017 privind modificarea HCL 44/2014 privind desemnarea reprezentatului comunei Cosula in Adunarea Generala a Sociatilor SC LOCAL SERVICII SRL Flaminzi
» HCL nr. 74/28.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 76/28.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 77/28.07.2017 privind aprobarea coeficientilor in vederea stabilirii salariilor de baza [...]
» HCL nr. 78/28.07.2017 privind actualizarea nivelului tarifului pentru colectarea deseurilor municipale si transportul acestora
» HCL nr. 79/28.07.2017 privind implementarea proiectului "Promovare specificului traditional local [...]
» HCL nr. 80/28.07.2017 privind implementarea proiectului "Achizitie de utilaj specializat pentru serviciul de gospodarie comunala, in comuna Cosula, judetul Botosani"
» HCL nr. 81/28.07.2017 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim. II al anului 2017
» HCL nr. 82/28.07.2017 privind insusirea Raportului de la compartimentul asistenta sociala sem. I 2017
» HCL nr. 83/23.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 84/23.08.2017 privind aprobarea bugetului si a cofinantarii proiectului [...]
» HCL nr. 85/23.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Achizitie de utilaj specializat pentru serviciul de gospodarie comunala, in comuna Cosula, judetul Botosani"
» HCL nr. 86/23.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Promovarea [...]"
» HCL nr. 87/31.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017'
» HCL nr. 88/31.08.2017 privind aprobarea revocarii HCL nr. 64/2017
» HCL nr. 89/31.08.2017 privind aprobarea schimbarii administratorului la SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL si reluarea activitatii societatii
» HCL nr. 90/31.08.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru lucrarile si materialele necesare la amenajarea parcului din satul Supitca si a acumularii de apa
» HCL nr. 91/31.08.2017 privind aprobarea contractelor cu lucrarile si materialele folosite pentru amenajarea cailor de acces si a curtii Scolii nr. 2 Cosula
» HCL nr. 92/31.08.2017 privind insusirea Raportului privind pregatirea anului scolar 2017-2018
» HCL nr. 93/31.08.2017 privind aprobarea devizului actualizat pentru construirea caminului cultural din satul Cosula
» HCL nr. 94/29.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 95/29.09.2017 privind delegarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Cosula [...]
» HCL nr. 96/29.09.2017 privind delegarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local Cosula [...]
» HCL nr. 97/31.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 98/31.10.2017 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim. III al anului 2017 + Anexa
» HCL nr. 99/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 + Anexe
» HCL nr. 100/31.10.2017 privind acordarea amplasamentului de 5680 mp pentru parcul din satul Cosula
» HCL nr. 101/31.10.2017 privind aprobarea infiintarii unei gradinite in com. Cosula, sat. Suptica, jud. Botosani
» HCL nr. 102/31.10.2017 privind aprobarea infratirii comunei COsula, jud. Botosani [...]
» HCL nr. 103/31.10.2017 cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cosula [...]
» HCL nr. 104/31.10.2017 privind aprobarea platii unui instructor de dans popular pentru activitatile culturale de pe teritoriul comunei Cosula + Anexe
» HCL nr. 105/31.10.2017 privind aprobarea tabelelor nominale [...]
» HCL nr. 106/31.10.2017 privind bugetarea activitatii de audit public intern aferenta anului 2018 + Anexe
» HCL nr.107/06.11.2017 + Anexe - privind aprobarea schimbarii destinatiei cladirii - Scoala nr.3 Cosula si demolarea cladirii - Scoala nr.3 Cosula
» HCL nr.108/06.11.2017 + Anexe - privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Campania Nationala de Investitii [....]
» 2016
» 2015
» 2014