PRIMARIA COMUNEI COSULA

Judetul Botosani

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Cosulai are urmatoarea componenta:
 • Primar - Acatrinei Mircea - PSD
 • Viceprimar - Nechifor Elena - PSD
 • Consilieri:
  • Asurdoaei Petru - PRM
  • Chelaru Eugenia Elena - PNL
  • Zancanu Mihaela-Vasilica - APR PRO-EUROPA
  • Cobzariu Virgil - APR PRO-EUROPA
  • Cornaci Marius-Corneliu - PNL
  • Gologan Marin - PSD
  • Halangescu Romita - PSD
  • Marcu Aspazia - PSD
  • Murgu-Pislaru Daniela - PSD
  • Nechifor Elena - PSD
  • Turcuman Elena-Alexandra - PSD
  • Tarus Ionel - PNL
  • Tivilica Alexandru - PSD
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/31.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 2/31.01.2018 privind insusirea Raportului de activitate de la compartimentul de asistenta sociala pentru semestrul II anul 2017
» HCL nr. 3/31.01.2018 privind insusirea Raportului de activitate pentru anul 2017
» HCL nr. 4/31.01.2018 privind insusirea Programului de activitati ale primarului pentru anul 2018
» HCL nr. 5/31.01.2018 privind insusirea Raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Cosula, pe anul 2017
» HCL nr. 6/31.01.2018 privind insusirea Raportului anual [...]
» HCL nr. 7/31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 8/31.01.2018 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 9/31.01.2018 privin Statutul comunei
» HCL nr. 10/31.01.2018 privind actualizarea Regulamentului intern de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate [...]
» HCL nr. 11/31.01.2018 privind aprobarea executiei bugetului pentri trim. IV al anului 2017
» HCL nr. 12/31.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei
» HCL nr. 13/29.01.2018 privind definitivarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018
» HCL nr. 14/31.01.2018 privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora [...]
» HCL nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea construirii Grupului de initiativa locala Cosula
» HCL nr. 17/20.02.2018 privind aprobarea bugetului pentru anul 2018
» HCL nr. 18/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 19/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 20/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si cofinantarea pentru investitia [...]
» HCL nr. 21/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si cofinantarea pentru investitia [...]
» HCL nr. 22/20.02.2018 privind aprobarea achizitionarii si instalarea de camere de supraveghere video pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 23/20.02.2018 privind aprobarea intocmirii documentatiei necesare preluarii sistemelor de alimentare [...]
» HCL nr. 24/20.02.2018 privind aprobarea majorarii capitalului social la SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL
» HCL nr. 25/20.02.2018 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 26/20.02.2018 privind infiintarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor
» HCL nr. 27/20.02.2018 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru infiintarea serviciului public de apa si canalizare pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 28/16.03.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul [...]
» HCL nr. 29/30.03.2018 privind aprobarea proiectului si a bugetului necesar pentru implementarea proiectului [...]
» HCL nr. 30/30.03.2018 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 31/30.03.2018 privind declararea preioadei 1-30 aprolie LUNA CURATENIEI
» HCL nr. 32/30.03.2018 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol
» HCL nr. 33/30.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale [...]
» HCL nr. 34/30.03.2018 cu privire la actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cosula
» HCL nr. 35/30.03.2018 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru infiintarea a 2 drumuri satesti in comuna Cosula judetul Botosani
» HCL nr. 36/30.03.2018 privind modificarea HCL nr. 188/21.12.2017 [...]
» HCL nr. 37/12.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 38/04.05.2018 privind modificarea HCL nr. 83/23.08.2017 [...]
» HCL nr. 39/31.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 40/31.05.2018 privind aprobarea intocmirii documentatiei privind achizitionarea unor suprafete de teren
» HCL nr. 41/31.05.2018 privind aprobarea executarii unor lucrari de plecare scari si trotuare din curtea Scolii Gimnaziale "Nicolae Calinescu" Cosula si Gradinita Prichindel
» HCL nr. 42/31.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 43/31.05.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019
» HCL nr. 44/31.05.2018 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 45/21.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 46/29.08.2018 privind insusirea Raportului de la SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL
» HCL nr. 47/21.06.2018 privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta
» HCL nr. 48/21.06.2018 privind aprobarea elaborarii Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei Cosula
» HCL nr. 49/21.06.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de [...]
» HCL nr. 50/21.06.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de [...]
» HCL nr. 51/21.06.2018 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru proiectul [...]
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014