PRIMARIA COMUNEI COSULA

Judetul Botosani

CONSILIUL LOCAL

Consiliul  Local al comunei  Coșula  are urmatoarea  componență:

  

  • Primar - Acatrinei Mircia - PSD
  • Viceprimar – Șchiopu Neculai - PSD
  • Consilieri:CURCUȚĂ MIRELA-IONELA


PSDFIFEA OANA-GEORGIANA


PSDHĂLĂNGESCU  ROMIȚA


PSDMIRONICĂ  MIHAELA


PSDMURGU-PÎSLARU DANIELA


PSDȘCHIOPU NECULAI


PSDȚIVLICĂ FLORIN-CĂTĂLIN


PSDTURCUMAN ELENA-ALEXANDRA


PSDURSACHE  MONICA


PSDCORNACI MARIUS-CORNELIU


PNLȚĂRUȘ IONEL


PNLCOBZARIU VIRGIL


APR Pro-EuropaZANCANU MIHAELA-VASILICA


APR Pro-Europa


 

 

 

Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 1/28.01.2021 insusirea raportului de activitate al SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL
» HCL nr. 2/28.01.2021 privind insusirea inventarului pentru anul 2020
» HCL nr. 3/28.01.2021 insusirea raportului de informare a publicului [...]
» HCL nr. 4/28.01.2021 insusirea raportului de activitate al compartimentului de asistenta sociala semestrul II 2020
» HCL nr. 5/28.01.2021 insusirea raportului de activitate al primarului pentru anul 2020
» HCL nr. 6/28.01.2021 insusirea Programului de activitati al primarului pentru anul 2021
» HCL nr. 7/28.01.2021 privind insusirea Raportului privind situatia gestionarii bunurilor [...]
» HCL nr. 8/28.01.2021 insusirea Raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Cosula pe anul 2020
» HCL nr. 9/28.01.2021 priivnd aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 10/28.01.2021 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim. IV al anului 2020
» HCL nr. 11/28.01.2021 privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora [...]
» HCL nr. 12/28.01.2021 privind stabilirea serviciilor publice si a locurilor [...]
» HCL nr. 13/28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Cosula [...]
» HCL nr. 14/28.01.2021 privind aprobarea schimbarii destinatiei suprafetei de 5690mp
» HCL nr. 15/28.01.2021 pentru aprobarea modificarii functiilor publice [...]
» HCL nr. 16/28.01.2021 privind nominalizarea de catre Consiliul local al comunei Cosula [...]
» HCL nr. 17/28.01.2021 privind elaborarea normelor tehnice de completare a registrului agricol [...]
» HCL nr. 18/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici [...]
» HCL nr. 19/28.01.2021 privind modul de suportare si selectarea intermediarului financiar [...]
» HCL nr. 20/28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiune romii 2021 [...]
» HCL nr. 21/28.01.2021 privind aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2019 [...]
» HCL nr. 22/28.01.2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale [...]
» HCL nr. 23/28.01.2021 privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de teren [...]
» HCL nr. 24/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 25/26.02.2021 privind aprobarea achizitionarii unor cladiri [...]
» HCL nr. 26/26.02.2021 privind modificarea HCL nr. 82/13.11.2020 [...]
» HCL nr. 27/26.02.2021 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 24/06.02.2019 [...]
» HCL nr. 28/26.02.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei [...]
» HCL nr. 29/26.02.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei [...]
» HCL nr. 30/26.02.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 31/26.02.2021 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
» HCL nr. 32/26.02.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei [...]
» HCL nr. 33/26.02.2021 privind inchirierea pajistilor prin atribuire directa [...
» HCL nr. 34/26.02.2021 privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Cosula
» HCL nr. 35/01.03.2021 privind prelungirea perioadei de tragere a creditului [...]
» HCL nr. 36/31.03.2021 privind aderarea comunei Cosula prin Consiliul local [...]
» HCL nr. 37/31.03.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 1/11.05.2021 [...]
» HCL nr. 38/31.03.2021 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 39/31.03.2021 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 40/31.03.2021 privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare [...]
» HCL nr. 41/31.03.2021 privind aprobarea Statutului comunei Cosula, judetul Botosani
» HCL nr. 42/31.03.2021 privind aprobarea devizului actualizat [...]
» HCL nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea devizului actualizat [...]
» HCL nr. 44/31.03.2021 privind aprobarea documentatiilor de urbanism [...]
» HCL nr. 45/31.03.2021 privind aprobarea unor burse sociale elevilor [...]
» HCL nr. 46/31.03.2021 privind aprobarea numirii unui administrator [...]
» HCL nr. 47/31.03.2021 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022
» HCL nr. 48/22.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 49/22.04.2021 privind incetarea contractului de concesiune nr. 1719 [...]
» HCL nr. 50/22.04.2021 privind inchirierea pajistilor prin atribuire directa [...]
» HCL nr. 51/22.04.2021 privind cererile de scutire a platii de la taxa de salubritate a unor contribuabili
» HCL nr. 52/22.04.2021 privind aprobarea bugetului pentru anul 2021
» HCL nr. 53/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii documentatie PT [...]
» HCL nr. 54/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii doeumentatiei PT [...]
» HCL nr. 55/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei PT [...]
» HCL nr. 56/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei PT [...]
» HCL nr. 57/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei SF [...]
» HCL nr. 58/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei SF [...]
» HCL nr. 59/22.04.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei PT [...]
» HCL nr. 60/22.04.2021 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere [...]
» HCL nr. 61/31.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 62/31.05.2021 privind aprobarea stituatiilor financiare [...]
» HCL nr. 63/31.05.2021 privind aprobarea modificarii functiilor publice [...]
» HCL nr. 64/01.05.2021 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim. I al anului 2021
» HCL nr. 65/31.05.2021 privind revocarea HCL nr. 14/12.02.2020
» HCL nr. 66/31.05.2021 privind aprobarea majorarii capitalului [...]
» HCL nr. 67/31.05.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021
» HCL nr. 68/31.05.2021 privind intocmirea documentatiei in vederea scoaterii din evidenta contabila a atoturismului [...]
» HCL nr. 69/31.05.2021 insusirea raportului de activitate al SC GOSPODARIA COSULA SRL
» HCL nr. 70/25.06.2021 privind aprobarea modificarii statului [...]
» HCL nr. 71/25.06.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru [...]
» HCL nr. 72/25.06.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021
» HCL nr. 73/25.06.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei [...]
» HCL nr. 74/25.06.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT [...]
» HCL nr. 75/25.06.2021 privind aprobarea notei fundamentare [...]
» HCL nr. 76/25.06.2021 privind aprobarea notei de fundamentare [...]
» HCL nr. 77/28.07.2021 privind revocarea HCL nr. 46/31.03.2021 [...]
» HCL nr. 78/27.07.2021 privind aprobarea schimbarii administratorului la SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL
» HCL nr. 79/28.07.2021 privind aprobarea reducerii numarului de salariati [...]
» HCL nr. 80/28.07.2021 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
» HCL nr. 81/28.07.2021 privind aprobarea executiei bugetului pentru trim II al anului 2021
» HCL nr. 82/28.07.2021 privind aprobarea infiintarii serviciului social [...]
» HCL nr. 83/28.07.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021
» HCL nr. 84/28.07.2021 insusirea raportului de activitate al compartimentului de asistenta sociala semestrul I 2021
» HCL nr. 85/25.08.2021 privind implementarea proiectului [...]
» HCL nr. 86/25.08.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021
» HCL nr. 87/31.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 88/31.08.2021 privind insusirea Deciziei nr. 7/2021
» HCL nr. 89/31.08.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021
» HCL nr. 90/31.08.2021 privind aprobarea de principiu a demararii procedurii de achizitie a unui imobil [...]
» HCL nr. 91/31.08.2021 privind aprobarea modificarii tarifului de inchiriere [...]
» HCL nr. 92/31.08.2021 privind aprobarea parteneriatului din cadrul proiectului [...]
» HCL nr. 93/31.08.2021 privind alegerea a doi reprezentanti [...]
» HCL nr. 94/31.08.2021 privind delegarea a doi reprezentanti [...]
» HCL nr. 95/31.08.2021 privind implementarea proiectului [...]
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014