PRIMARIA COMUNEI COSULA

Judetul Botosani

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

ANUNT

                                                           Anunt selectie parteneri

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Primaria Cosula, judetul Botosani, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul Majore de Interventie (DMI) 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” nr.  163, „A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii – interventii locale”

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale si Condiţii Specifice.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cat si activitatile transversale, adică managementul proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul de finantare se poate descarca de pe site-ul www.fseromania.ro .

Profilul partenerilor

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

Conditii generale de eligibilitate:

 • Institute/centre de cercetare/dezvoltare in domeniul educatiei, incluziunii sociale;
 • ONG–uri;
 • Unitati de invatamant (ISCED 1-2) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala;
 • Furnizori de orientare si consiliere scolara, publici si privati;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Institutii de cult si asociatii religioase;
 • Agentia Nationala Antidrog;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale).
Conditii specifice

 • Activitate relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al institutiei, in domeniul promovarii drepturilor si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
 • Posibilitatea desfasurarii legale a activitatilor relevante pentru specificul Domeniul Majore de Intervenţie 6.2. nr.  165, „Imbunatatirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii”,  certificate de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal;
 • Declaratia pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de Ghidul solicitantului conditii generale si Ghidul solicitantului conditii specific.
Organizatiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate si stampilate Fisa Partenerului şi Scrisoarea de intentie la sediul Primariei Cosula din Comuna Cosula, jud. Botosani, sau prin fax la nr . 0231-610411, pana la data de 09.08.2013, ora 14.00., cu menţiunea: “Pentru selectia de parteneri POSDRU 6.2 din data de 01.08.2013”.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata pe site-ul Primariei Cosula.


Fisiere:

» Scrisoare de intentie